www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy

Izolacja i oczyszczanie barwników cyklu diadinoksantynowego i ich wpływ na dynamikę molekularną błon modelowych

Autor:

Iwona Sadura

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr hab. Dariusz Latowski

Recenzent:

prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

Uczelnia:

Uniwersytet Jagielloński

Kierunek:

Chemia

Data powstania:

2014-06-24

Data zamieszczenia na portalu:

2015-03-28 21:31:56

Załącznik:

Procedury stanowiące podstawę izolacji diadino- i diatoksantyny, które w znacznym stopniu zostały opisane w pracy magisterskiej
izolacja_diadino_i_diatoksantyny.pdf

Opis pracy:

W pracy przedstawiono procedurę izolacji barwników cyklu diadinoksantynowego, tj. diadinoksantyny (Ddx) i diatoksantyny (Dtx) z okrzemek gatunku P. tricornutum. W ramach pracy przeprowadzono badania mające na celu optymalizację warunków hodowli okrzemek P. tricornutum, polegającą m.in. na doborze temperatury, intensywności światła, składu pożywki oraz czasu prowadzenia hodowli.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.