www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Dynamika molekularna błon

Dynamika molekularna błon

Błony biologiczne to zorganizowane warstwowe struktury makromolekularne, w skład których wchodzą głównie lipidy (szczególnie fosfolipidy, glikolipidy, cholesterol) i białka. Zarówno lipidy jak i białka odpowiadają za płynność błony [30]. Zgodnie z modelem podanym przez Singera i Nicolsona w 1972 r. błona taka zbudowana jest z podwójnej warstwy lipidowej, wbudowanych w nią białek i innych cząsteczek, głównie pochodnych izoprenoidów (Rys. 5.1). Charakteryzuje się dynamiką molekularną i asymetrią [31].

Rys. 5.1. Budowa błony plazmatycznej w komórce eukariotycznej – model płynnej mozaiki [31]

Właściwości błon biologicznych zależą od wchodzących w ich skład lipidów, które przeważnie tworzą dwuwarstwy. Utworzone układy posiadają płynno-krystaliczny charakter. Pozwala to cząsteczkom zanurzonym w błonie przemieszczać się. Zmiana pozycji poszczególnych cząstek może przebiegać poprzez dyfuzję lateralną (boczną) lub dyfuzję rotacyjną [31]. Pierwsza z nich polega na tym, że cząsteczki fosfolipidów mogą się swobodnie obracać i przesuwać w obrębie jednej warstwy, natomiast w drugim przypadku cząsteczki lipidów obracają się wokół osi prostopadłej do błony [31]. Możliwa jest wymiana cząsteczek lipidów między dwiema warstwami.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Błony modelowe. Liposomy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.