www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Porównanie aparatów fotosyntetycznych roślin wyższych i okrzemek

Porównanie aparatów fotosyntetycznych roślin wyższych i okrzemek

Aparat fotosyntetyczny jest to część komórki liścia/glonu, zawierająca elementy pozwalające na pochłanianie światła (barwniki) i na kierowanie energii z cząsteczki barwnika (w stanie wzbudzonym) w ciąg następujących po sobie reakcji fotochemicznych i enzymatycznych [14].

Dowiedziono, że barwnikiem odpowiedzialnym za absorpcję światła oraz za rozpoczęcie procesu fotosyntezy jest chlorofil obecny w chloroplastach roślin wyższych i glonów [14]. Chloroplasty roślin wyższych mają kształt podłużny o średnicy 4 – 10 μm i grubości ok. 1 μm. W komórkach roślin wyższych znajduje się od 1 do 100 chloroplastów, natomiast w skład komórek glonów wchodzą pojedyncze chloroplasty, które różnią się rozmiarem i kształtem od tych zawartych w komórkach roślinnych [15].

Chloroplasty roślin wyższych zbudowane są z dwóch błon tworzących osłonkę, która otacza ich wnętrze (stromę) wraz ze znajdującym się w nim układem błoniastych pęcherzyków zwanym systemem lamellarnym (tylakoidy gran i stromy). W błonach tylakoidów występują barwniki fotosyntetyczne i zachodzi w nich faza jasna fotosyntezy. Faza ciemna ma miejsce w stromie chloroplastu [15].

W przypadku okrzemek wnętrze chloroplastu otoczone jest czterowarstwową osłonką. Tylakoidy nie są rozgraniczane na tylakoidy gran i stromy i tworzą one ugrupowania, w skład których wchodzą po trzy tylakoidy [16].Podrozdzialy w tym rozdziale:


Barwniki fotosyntetyczne


Budowa fotoukładów i ich anten energetycznych roślin wyższych


Budowa okrzemkowych fotoukładów i ich anten energetycznych


Skład lipidowy


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.