www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Cykl ksantofilowy

Cykl ksantofilowy

Cykl ksantofilowy to cykliczne oraz zależne od natężenia światła przemiany barwników ksantofilowych, w wyniku których dochodzi do pozbawienia ich grupy epoksydowej (intensywne natężenie światła) lub do jej utworzenia (przy zaprzestaniu naświetlania). Reakcja związana z usunięciem grupy epoksydowej nazywana jest reakcją deepoksydacji, natomiast reakcja odwrotna zwana jest reakcją epoksydacji. Obie reakcje katalizują enzymy, odpowiednio w przypadku reakcji deepoksydacji – deepoksydazy, a w przypadku reakcji epoksydacji – epoksydazy [3].

Cykl ksantofilowy pełni funkcję ochronną aparatu fotosyntetycznego roślin przed szkodliwym działaniem związanym z nadmiarem promieniowania świetlnego [8, 9].

Istnieje wiele typów opisanych przemian. Zależą one przede wszystkim od rodzaju barwników oraz właściwości enzymów katalizujących poszczególne reakcje. U okrzemek zachodzi cykl wiolaksantynowy oraz w większym stopniu diadinoksantynowy [8].Podrozdzialy w tym rozdziale:


Rodzaje cykli ksantofilowych oraz ich występowanie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.