www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Cel pracy

Cel pracy

W pracy założono zrealizowanie trzech głównych celów.

Pierwszym celem była optymalizacja warunków hodowli okrzemek, obejmująca dobór odpowiednich parametrów takich jak:

Drugi cel stanowiło opracowanie metody izolacji i oczyszczania barwników cyklu diadinoksantynowego.

Trzecim celem było zbadanie wpływu barwników cyklu ksantofilowego na dynamikę molekularną błon modelowych o składzie lipidowym odpowiadającym składowi lipidowemu błon tylakoidów okrzemek.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.