www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Wykaz skrótów i oznaczeń

Wykaz skrótów i oznaczeń

Ax – anteraksantyna

Chla – chlorofil a

Chlb – chlorofil b

Chlc – chlorofil c

DDE – deepoksydaza diadinoksantynowa

Ddx – diadinoksantyna

DE – epoksydaza diatoksantynowa

DGDG – digalaktozylodiacyloglicerol

Dtx – diatoksantyna

EPR – elektronowy rezonans paramagnetyczny

FCP – kompleks białkowo-chlorofilowo-fukoksantynowy

Fx – fukoksantyna

HPTLC – wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa

LHC – kompleks zbierający światło

LUV – liposomy duże jednowarstwowe

MGDG – monogalaktozylodiacyloglicerol

MLV – liposomy wielowarstwowe

PC – fosfatydylocholina

PE – fosfatydyloetanoloamina

PG – fosfatydyloglicerol

PS I – fotoukład I

PS II – fotoukład II

ROS – reaktywne formy tlenu

SUV – liposomy małe jednowarstwowe

SQDG – sulfochinowozylodiacyloglicerol

VDE – deepoksydaza wiolaksantynowa

Vx – wiolaksantyna

ZE – epoksydaza zeaksantynowa

Zx – zeaksantynakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.