www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Wyniki i dyskusja

Wyniki i dyskusjaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wpływ warunków hodowli na rozdział i stopień czystości barwników cyklu diadinoksantynowego okrzemek P. tricornutum


Wpływ barwników cyklu diadinoksantynowego na dynamikę molekularną błon modelowych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.