www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Wprowadzenie

Wprowadzenie

Okrzemki (Bacillariophyceae) są to jednokomórkowe organizmy eukariotyczne, zaliczane do glonów, stanowiące najbardziej rozpowszechniony składnik fitoplanktonu. Zasiedlają one wody oceaniczne, morskie oraz słodkie, a także gleby. Podobnie jak w roślinach wyższych występuje u nich proces fotosyntezy oraz cykl ksantofilowy [1, 2].

Cykl ksantofilowy obejmuje cykliczne przemiany barwników zawierających grupy epoksydowe w barwniki ich pozbawione. Proces ten zachodzi z udziałem światła i odpowiednich enzymów. U okrzemek występują dwa rodzaje cyklu, tj. cykl wiolaksantynowy i diadinoksantynowy [3].

Barwniki biorące udział w cyklu wiolaksantynowym to wiolaksantyna (Vx), anteraksantyna (Ax) i zeaksantyna (Zx), natomiast z cyklem diadinoksantynowym związane są diadinoksantyna (Ddx) i diatoksantyna (Dtx) [3]. Dwa ostatnie barwniki wchodzą w skład okrzemkowego kompleksu zbierającego światło (FCP), który z jednej strony zapewnia wydajną absorpcję światła, a z drugiej umożliwia rozpraszanie nadmiaru energii.

Aparat fotosyntetyczny okrzemek różni się od roślin wyższych przede wszystkim strukturą oraz składem barwnikowo-lipidowym kompleksów zbierających światło.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.