www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Materiały i metody doświadczalne » Aparatura

Aparatura

Tabela 7.1. Parametry pracy aplikatora TLC

Parametr Wartość parametru
Ciśnienie [atm] 4 – 6
Pojemność strzykawki [μl] 100
Pojemność wstępnego dozowania [μl] 0,2
Wielkość płytki [cm] 20x20
Liczba ścieżek 1
Liczba próbek 1
Długość pasma [mm] 180,0
Pozycja początkowa x [mm] 95,0
Odległość między ścieżkami [mm] 0,0
Aprobowana pozycja y [mm] 10,0

Tabela 7.2. Parametry pracy spektrometru EPR

Parametr Wartość parametru
B – V Field 3360,96
Speed 99,67 (100)
Sweep time [s] 60
Smooth 0,00
Steps 4096
Number of transitions 10
Modulation [mG] 1600
MW attent 13
Phase 180
Gain 5
E 1

Tabela 7.3. Parametry pracy spektrofotometru UV- Vis

Parametr Wartość parametru
Response [nm] 2,0
UV-Vis Band width [nm] 2,0
Scan speed [nm/min] 1000
Data pitch [nm] 1,0


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.