www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Ogólna charakterystyka okrzemek » Pochodzenie okrzemek

Pochodzenie okrzemek

Okrzemki to organizmy należące do typu Heterokonta. Ich pojawienie się na Ziemi datuje się na okres wczesnej Jury. Przypuszczalnie pojawiły się one ok. 250 mln lat temu, kiedy to wiele organizmów morskich wymarło udostępniając pewne nisze morskie. Dowody na istnienie okrzemek związane są z zachodzącym u nich procesem „krzemionkowania”, tzn. z procesem tworzenia skorupki. Prawdopodobnie około 100 milionów lat temu zaczęły one dominować w obiegu krzemu [1].

Zapis stratygraficzny został oszacowany na podstawie odzyskiwanych skorupek krzemionkowych z osadów morskich. Czas istnienia poszczególnych gatunków został udokumentowany poprzez badanie rdzeni oceanicznych i odkrytych powierzchni skalnych [1].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.