www.eprace.edu.pl » cykl-diadinoksantynowy » Ogólna charakterystyka okrzemek » Występowanie okrzemek i ich znaczenie ekologiczne

Występowanie okrzemek i ich znaczenie ekologiczne

Są to organizmy szeroko rozpowszechnione w środowiskach wodnych, głównie w wodach morskich i oceanicznych, w glebach i na wilgotnych powierzchniach. Stanowią one jedną czwartą globalnej produktywności pierwotnej [2]. Pełnią kluczową rolę w ekologii ze względu na ok. 20% udział w asymilacji dwutlenku węgla na skalę światową oraz biorąc udział w biogeochemicznym obiegu węgla, krzemu i azotu [6].

Okrzemki posiadają znaczną zdolność dopasowania się do warunków otoczenia, m.in. mogą rozmnażać się w lodzie, dominują w strefie wypływania wód głębinowych, tworzą zakwity w warstwach podpowierzchniowych, co wykorzystuje się w badaniach jakości wód [1, 6]. W zakresie proekologicznego działania wiadomo, że wykorzystują one wyspecjalizowane mechanizmy reagowania na zmiany środowiskowe, szczególnie związane ze zmianą intensywności światła [5]. Okrzemki przystosowały się także do życia w ciemności [1].

Ważny gatunek okrzemek to Phaeodactylum tricornutum, który jest pierwszą okrzemką o morfologii pierzastej z dokładnie poznanym genomem. Jest jedynym znanym gatunkiem okrzemek nie wymagającym do właściwego wzrostu źródła krzemu. Umożliwia to m.in. zbadanie rozwoju skorupki krzemionkowej i kontrolę początku procesu krzemionkowania oraz uzyskanie obu połówek skorupki, poprzez regulowanie zawartości krzemu w pożywce wzrostowej [7].komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.